โรงพิมพ์วินด์เซิร์ฟได้รับการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงพิมพ์วินด์เซิร์ฟ ได้รับบริการฉีดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับสะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือท่าน

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

No Related Post